InterProAdvies

Project management, interim management, watermanagement adviezen.  Brengt mensen naar oplossingen.

Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het altijd om unieke projecten, waarbij doelstellingen en resultaten centraal staan. Door het inschakelen van externe expertise en capaciteit kan de eigen organisatie zich volledig op de core-business blijven richten. InterProAdvies zet zich in om vanuit haar expertise samen met mensen doelen te bereiken:

Vanuit een positieve grondhouding enthousiast naar de gestelde targets.

Daarbij wordt de ruim aanwezige kennis en ervaring ingezet, maar wordt indien nodig ook samengewerkt met externe deskundigen.

w

Projectaanpak.

InterProAdvies zal steeds vooraf met u een gedegen inventarisatie uitvoeren en de te bereiken doelen helder formuleren.

Nadat helder inzicht bestaat in de te realiseren doelen en het beoogde resultaat zorgen wij door onze aanpak voor een gefaseerde en beheerste voortgang en realisatie.

Voortdurend vindt een toetsing plaats op beheersaspecten, zoals kwaliteit, tijd, kosten, informatie en communicatie. Na iedere fase wordt samen met de opdrachtgever beoordeeld of er bijsturing moet plaats vinden.

Waarom InterProAdvies

HET JUISTE ADRES.

InterProAdvies heeft jarenlange ervaring binnen een grote diversiteit aan bedrijven op haar expertisegebied.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

  • Interim management
  • Project management
  • Watergerelateerde adviezen
  • Civieltechnische adviezen

AANPAK.

InterProAdvies hanteert een doelgerichte aanpak, waarbij uit gegaan wordt van de kracht en enthousiasme van uw werknemers.

Be yourself, shine together!

 

KENNIS OVER WATER.

InterProAdvies schept duidelijkheid in watervraagstukken.

Van winning tot en met zuivering en lozing van water tot en met het ontwerpen en realiseren van leidingsystemen en het voeren van assetmanagement.

Bij InterProAdvies bent u aan het goede adres.